Vitajte v online formulári pre predkladanie žiadostí.

 

 

Registrácia predajcov na mestské trhy Nitra

  Žiadosť

 

Podmienky výberového konania TU

Štatút Odbornej komisie mesta Nitra pre Vianočné trhy 2020 TU

 


Odoslaním žiadosti súhlasíte, že poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo osobne do podateľne mestského úradu v Nitre. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.nitra.sk.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že užívatelia sa budú registrovať do systému LEN RAZ - prostredníctvom svojho EMAILU


Postup krokov pre vyplnenie žiadosti je nasledovný: 

KROK 1. Registrujte sa kliknutím TU alebo v pravom hornom rohu. Skontrolujte správnosť e-mailu. 

  • Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo, skontrolujte správnosť e-mailu. 

KROK 2. Kliknite na potvrdzovací mail.

  • Za účelom overenia správnosti vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, vám bude odoslaný e-mail s linkom. Prosíme vás, aby ste klikli na tento link a potvrdili tak správnosť svojej e-mailovej adresy.
  • V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si prosím aj nevyžiadanú poštu (junk mail, spam), obzvlášť, ak sa prihlasujete z adresy gmail alebo máte nastavenú silnú ochranu vášho účtu.Ak vám potvrdzovací mail neprišiel ani do nevyžiadanej pošty (spam), nie je potrebné registráciu opakovať, ale napíšte nám na dirnbach.martin@msunitra.sk  s popisom problému a registráciu vám dokončíme. Následne zopakujte prihlásenie.

KROK 3. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi.

  • Do systému sa prihlasujte cez email a pôvodné heslo.
  • Ak ste zabudli svoje prihlasovacie meno a heslo, kliknite na zabudnuté heslo (alebo v pravom hornom rohu).
  • Zobrazia sa vám žiadosti, ktoré ste predložili, resp. máte rozpracované.  
  • Ak chcete predložiť žiadosť v novom programe kliknite na "Registrovať sa do iného programu."
  • Pokiaľ potrebujete predložiť viacero žiadostí v danom programe kliknete na "Vytvoriť novú žiadosť."
  • V prípade, že sa chcete vrátiť k prehľadu vašich žiadostí, kliknite na "PREHĽAD ŽIADOSTÍ" (v pravom hornom rohu).

KROK 4. Vyplňte a odošlite formulár.

  • Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah do odoslania svojej žiadosti. Po odoslaní vašej žiadosti si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

Pre viac informácií ohľadom Vianočných trhov volajte 037/65 02 386 alebo posielajte email na vianoce@msunitra.sk